Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

Mūsų svetainė

Mūsų internetinis puslapis: https://globertop.com

Pagrindinių terminų, teisių ir apribojimų apibrėžimai.

Pagrindiniai terminai:

Šios taisyklės apibrėžia “Amur Ltd” internetinių mokymų teikimo sąlygas tarp Jūsų ( toliau – „Klientas“) ir “Amur Ltd” (toliau -„Paslaugų Teikėjas“), dėl sąlygų pagal kurias Paslaugų Teikėjas suteiks Klientui prieigą prie įsigytų internetinių mokymų (ar jų dalių).

Teisės ir apribojimai:

  1. Klientas įsipareigoja neplatinti įsigytų mokymų ar mokymų dalių, esančių svetainėje https://globertop.com. Nesilaikant šios taisyklės, Klientas bus pašalintas iš mokymų be atskiro įspėjimo bei gali būti patrauktas teisinėn atsakomybėn.
  2. Mokymų vaizdo įrašai pateikiami kaip vaizdo įrašų srautas ir jų negalima atsisiųsti.
  3. Internetinio kurso dalį, atitinkančią pirkinį, Klientas galės gauti tol, kol kursą palaikys Paslaugų Teikėjas, o tai bus mažiausiai vieneri metai po mokymų pirkimo.
  4. Klientas supranta, kad dalyvavimo paslaugų teikime ar atitinkamoje paslaugų teikimo dalyje sėkmė priklauso tik nuo paties Kliento. Paslaugų teikėjas neprisiima teisinės atsakomybės už Kliento rezultatus.

  5. Klientas patvirtina, jog užsakydamas paslaugas iš Paslaugų Teikėjo perskaitė paslaugos aprašymą ir sąlygas.